Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie van de VZW. Zo bereidt ze de nieuwe parlementaire simulatie voor, onderhoudt ze contacten met zowel internen (i.e. de organisatieleden en deelnemers) als externen (i.e. sponsors en partners) en waakt ze over de financiële situatie van het project.

Op 2 december 2018 gaf de Algemene Vergadering het vertrouwen aan de volgende bestuursploeg om de zesde Vlaams Jeugd Parlement-simulatie (2019) voor te bereiden.

© Robbe Wulgaert

© Robbe Wulgaert

Jasper vervloet - Voorzitter

De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid in de bestuursploeg. Hij volgt de werkzaamheden op en vertegenwoordigt de VZW bij externe partners, sponsors en in de media.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

kelly de jonge - Ondervoorzitter

De ondervoorzitter vult als rechterhand de voorzitter aan. Ze vormt het aanspreekpunt inzake praktische organisatie, coördineert en ontfermt zich over de interne primaire communicatie.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Laurien coenen- financien

De financieel verantwoordelijke houdt de boekhouding bij en waakt over de gezondheid van het project en de vzw. Daarnaast staat ze de verantwoordelijke voor sponsoring bij met advies.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

katlijn hermans- secretaris, OFFLINE COM. & diversiteit

De secretaris geeft verslag van interne organisatie, volgt de deelnemersaangelegenheden op, coördineert offline interne informatiestromen en waakt over diversiteit in het project.

 
 

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

jeroen vanrusselt- sponsoring

De verantwoordelijke sponsoring focust zich op de werving van nieuwe sponsors en ereleden. Hij stelt het sponsordossier op en ontfermt zich over de nazorg bij ‘oude’ sponsors en ereleden.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Ruben geleyns - inhoud

De verantwoordelijke inhoud zet de lijnen uit voor de werkgroep inhoud en coördineert de vorderingen daarbinnen. Hij begeleidt daarbij de jeugdministers en de fractiebesturen.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Casper van eynde- online communicatie

Het beheren van online commincatiestromen en VJP-sociale mediakanalen net als het creatief engageren van organisatieleden in deze, daarvoor zorgt Casper.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

stefanie geeraerts- hr & alumnuwerking

Het betrokken houden, informeren en organiseren van activiteiten voor zowel alumni als organisatieleden, daarvoor zorgt Stefanie als verantwoordelijke voor HR- en alumniwerking.


© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Anton vandenbulcke - journalisten

Het hoofd van deze werkgroep engageert zich voor de uitwerking van het journalistieke project tijdens de simulatie en de rekrutering van een nieuwe lichting journalisten.

 
 
 

Permanent vertegenwoordigers

De Permanent Vertegenwoordigers (PV’ers) staan de Raad van Bestuur bij met advies en waken over de kwaliteit van haar beslissingen. Zij beroepen zich hierbij in de eerste plaats op hun eigen bestuurservaring in het project. Voor de editie van 2019, verkoos de Algemene Vergadering op 2 december 2018 als haar vertegenwoordigers:

 
© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Kristy broekmans

 
© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

isabelle cammaert

 

Ministerraad

Tijdens iedere parlementaire simulatie staan er drie beleidsvelden centraal. De drie verkozen jeugdministers werken élk voor hun ministerportefeuille een ontwerp voor decreet uit. Met deze beleidsvoorstellen gaan de deelnemers vervolgens aan de slag in de commissies. Waar worden er meerderheden gevonden? Het is meer dan een kwestie van voorstellen maken of kraken!  De onderwerpen voor 2018 zijn landinrichting en natuurbehoud, onderwijs en justitie.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Stefanie Geeraerts - minister van omgeving en natuur

Het gaat niet goed met de natuur in Vlaanderen: groen maakt steeds vaker plaats voor andere invullingen. Daarom wil dit decreet allereerst iets doen aan de ontbossing in grote delen van Vlaanderen. Om onze biodiversiteit te vrijwaren, plaatsen we eveneens jacht op de agenda. Ten slotte koppelt dit decreet het beleidsthema aan het vraagstuk rond duurzame energie.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

emine özen - minister van justitie

In dit decreet staan jeugddelinquentie en pleegzorg centraal. Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Ook voor kinderen die over de streep zijn gegaan, die een strafbare daad hebben gepleegd of de maatschappelijk vastgelegde normen hebben overgeschreden. Er moet steeds oog zijn voor ruimere sociale problematieken waarmee jongeren worden geconfronteerd. Dit decreet wil op zoek gaan naar realistische oplossingen.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Ruben Geleyns - minister van onderwijs

Dit decreet wil aanpassingen doorvoeren in de lerarenopleiding, zodat leerkrachten opgeleid zijn om diverse klasgroepen te onderwijzen in een snel en ingrijpend veranderende samenleving. Ook is  digitalisering niet weg te denken in de klas en moet er op een gepaste wijze met omgegaan worden. Dit decreet zal ervoor zorgen dat de jongeren van nu met nuttige kennis en zinvolle vaardigheden naar de arbeidsmarkt en de samenleving trekken.