Ontstaan

Het Vlaams Jeugd Parlement (VJP) bezette als parlementaire simulatie voor de eerste maal de bühnes van het Vlaamse Parlement in oktober 2013. Daarmee werd ze de derde politieke simulatie vóór en dóór jongeren in België (naast de zustersimulaties van het Jeugd Parlement Jeunesse en Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles). Deze eerste lichting jeugd-volksvertegenwoordigers omvatte geëngageerde jongeren uit alle uithoeken van Vlaanderen. Elk met een eigen verhaal en achtergrond: van universitairen en hogeschool-studenten over leerlingen uit het middelbaar onderwijs tot werkenden of werkzoekers. Allen verbonden in hun actieve interesse voor ons Vlaams parlementair systeem.

Dankzij de medewerking en financiële steun van zowel het Vlaams Parlement als de Vlaamse Overheid, net als enkele schitterende private sponsors, kon het Vlaams Jeugd Parlement als VZW blijven groeien, met succesvolle simulaties in 2015, 2016, 2017 en 2018 als resultaat. Momenteel zwoegt de Raad van Bestuur dan ook hard om in 2019 aan een honderdveertig politiek gefascineerde Vlaamse jongeren een nieuwe topeditie aan te bieden. Klinkt je goed in de oren? Hou dan zeker de website en onze sociale media-kanalen in de gaten!

© Steyn Van Roey

© Steyn Van Roey

© Steyn Van Roey

© Steyn Van Roey


Missie en visie

In de eerste plaats wil het Vlaams Jeugd Parlement jongeren kennis laten maken met het reilen en zeilen in het Vlaams Parlement, ongeacht achtergrond of voorkennis. Aan de hand van de nodige coaching neemt iedere deelnemer op een educatieve en ludieke manier deel aan de Vlaamse wetgevende macht in al haar facetten.

We dompelen de deelnemers onder in vier relevante en hedendaagse maatschappelijke thema's waarbij ze de democratische vaardigheden en principes van debat, dossierkennis en coalitievorming aanleren en toepassen. Voor een weekje zijn zij de Vlaamse volksvertegenwoordigers die mee debatteren, amenderen en onderhandelen in de commissies, politieke wandelgangen en plenaire vergadering. Kennis over de democratie in Vlaanderen in haar meest pure vorm: dat is hetgeen wij wensen aan te bieden aan onze deelnemers!

Naast dit educatieve doel, streeft het VJP eveneens een duidelijk maatschappelijk doel na. Als parlementaire simulatie blijven we immers niet blind voor de veranderende realiteit waarbij alles aan een rotvaart voortdendert. Een realiteit waarin meningen zonder kritische reflectie getweet en tot in het oneindige geretweet worden en alleen zij met de luidste stem boven het gekrakeel uitstijgen en gehoord dreigen te worden. De succesvolle afgelopen vijf simulaties leerden onze jongeren op die manier dat iedereen, met de nodige duiding en ondersteuning, een mening kan vormen omtrent de onderwerpen waarmee onze democratie vandaag de dag worstelt. Hun mening doet ertoe en ze leerden deze te vormen en verwoorden in de commissiezalen en het halfrond. Debat wordt zo een interessant heen-en-weer-spel van argument en tegenargument waarbij tegenstellingen op een constructieve manier overbrugd raken.

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

© Rendo Pauwels

Het resultaat van dit politieke spel, waarin onze jongeren de hoofdrol spelen, is een bundel aan wetteksten. Deze overhandigen we na afloop van iedere editie aan het Vlaams Parlement. Zij legt de teksten vervolgens ter inzage voor aan de echte volksvertegenwoordigers. Te gek?! Neem zeker eens een kijkje in het resultatenboek van de afgelopen editie.

© Lukas DC Photography